fbpx

Mål og resultatstyring

målstyring

Organisasjonens strategi er hvordan den skal realisere sin visjon på mellomlang til lang sikt.

Strategien må omsettes til handling via strategiske og operasjonelle mål. Status for strategiske og operasjonelle mål må regelmessig overvåkes for å se om bedriftens strategi er i rute.

Det er vanlig å bruke KPI'er (Key Performance Indicators) for å måle i hvilken grad strategiske mål er oppnådd. KPI'er blir ofte synliggjort gjennom dashbord.

KPI'er kan brytes ned til operasjonelle mål for avdelinger, team og enkeltpersoner. Prosessindikatorer kan brukes til å måle operasjonelle mål og fungerer som en tidlig advarsel for driftsproblemer.

Prosessindikatorer måler hvordan en prosess fungerer på operasjonelt nivå og må samsvare med KPI-ene: Hvis prosessindikatorene viser gode resultater, gjør KPI'ene det også.

For å motivere enkeltpersoner, team og avdelinger, må deres operasjonelle mål og prosessindikatorer være noe de kan påvirke og noe de mener er viktig for de strategiske målene (KPI'er). Ellers mister de motivasjonen.

Eksempel på dette er operatører som blir målt på maskineffektivitet, hvor stopptiden påvirkes mest av tilgang på vedlikeholdspersonell og teknikere. Da er det bedre å bli målt på stoppårsaker som operatøren selv påvirker. 

Mål er ikke motiverende hvis de ikke reflekterer din innsats.

Balanserte mål og KPI'er er også viktig. Ved å fokusere kun på produktivitet, kan kvalitetskostnader og svinn øke. Det kan være situasjoner der du må velge mellom svinn og effektivitet. Da er det viktig at operatørene vet hva de skal prioritere og når.

Lean Six Sigma bruker problemløsningsmetoden DMAIC: Define (forstå problem og sette mål) - Measure (kartlegge nåsituasjon) - Analyze (bevise rotårsaker) - Improve (løse rotårsaker) - Control (sikre varige løsninger). Define fasen handler om å sette mål og målinger: Hvordan måler du suksess? 

Her er en "tommelfingerregel" som hjelper deg å definere klare mål: Bruk verbet "øke" eller "redusere", inkluder hva som skal økes eller reduseres samt måleenheten, estimer baseline (nåsituasjon), angi mål og når du skal oppnå det.

Her er et eksempel: Redusere leveringstiden på pizza fra 30 minutter til 20 minutter innen 2020. 

Det er viktig med en "operational definition" (definisjon av målingen) for å sikre at alle måler på samme måte og har de samme forventningene til hva vi skal oppnå. Hva menes med leveringstid?

 • Er det tiden fra en pizza bestilles fra en kunde til kunden har mottatt pizzaen?
 • Er det tiden fra kjøkkenet mottar en pizza bestilling til pizzaen er ferdig pakket i eske?
 • Er det tiden fra pizzaen er ferdig pakket i eske til den er levert på døra hos kunden? 

Her er det mange muligheter som gi rom for antagelser og misforståelser. For å være tydelig på hvordan vi måler trenger vi en "Operational Definition" som beskriver hvordan målingen utføres.

Referanser

 • daryl powell"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Research Manager, Sintef  Manufacturing
 • eivindwilloch.original"Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge 
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • rsz 1thomasløvik"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • Joakim Holm Hansen"Meget hyggelig og profesjonell tjeneste. Levert godt håndverk innen tidsfrister" verdistrømsanalyse
  - Joakim Holm-Hansen, administrerende direktør hos Solenis, Norge
 • Tilbakemeldinger fra kursdeltagere:
  "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" 
  "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" 
  "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit."
  lean six sigma kurs