fbpx
Lean Tech AS styrker din konkurransekraft og bidrar til en mer bærekraftig utvikling. 

BlackBelt LeanSixSigma

Lean Six Sigma Black Belt 

Black Belt kurset lærer deg å lede og støtte andre i å forbedre prosesser. Du lærer å kommunisere og påvirke mennesker på alle nivå for å lykkes med endring, samt statistiske og grafiske analyser. 

Lean Tech tilbyr følgende kurs med sertifisering av GoLeanSixSigma:

 • Black Belt nettkurs (48 t), 8.900 kr

Black Belt kurset forutsetter at du har gjennomført GoLeanSixSigmas Green Belt kurs

Kurset gir 48 studiepoeng (PDUs) hos Project Management Institutes (PMI), sertifiering for prosjektledere, og 4,8 studiepoeng (CEUs) etter den internasjonale sertifiseringsstandarden IACET.


Black Belt kurset er for deg som vil:


 • Være en pådriver i forbedringsarbeidet i egen virksomhet
 • Veilede og støtte andre i Lean Six Sigma forbedringsmetode og sikre vellykkede forbedringsprosjekt
 • Lede andre i forbedringsprosjekt
 • Kommunisere og påvirke mennesker på alle nivå i organisasjonen for å lykkes med endring
 • Håndtere flere forbedringsprosjekt og sikre at de er i tråd med bedriftens mål
 • Beherske de statistiske verktøyene i Lean Six Sigma

Kursinnhold


Introduksjon

 • Black Belt opplæringen
  • Veien til Black Belt sertifisering
  • Black Belt som coach
  • PDCA (Plan Do Check Adjust)
 • Prosjekt utvelgelse
  • Strategisk forankring i prosjektutvelgelse
  • Fasilitere prosjektutvelgelse 
 • Utvikle lederskap ferdigheter
  • Formål og prosjekt arbeid
  • Innflytelse og strategi
  • Fasilitere High-Performing Team

Definere prosjekt

 • Gjennomføre prosesskartlegging / observasjon - Go to Gemba
 • Styrke lederegenskaper
  • Coaching
  • Innflytelse
  • Eierskap
  • Fasilitering
  • Møteledelse
 • Black Belt Project Storyboard
  • Kundekrav (VOC)
  • Overordnet Prosesskart
  • Process Walk
  • Stakeholder analyse
  • Kommunikasjonsplan

Måle nåsituasjon

 • Innføring i statistikk
 • Målesystemanalyse
 • Innhente data
 • Bestemme kapabilitet
 • Styrke lederegenskaper 
 • Black Belt Project Storyboard
  • Data collection plan 
  • Operational definitions
  • Målesystemanalyse
  • Grafiske analyser
  • Kvalitetskost - COPQ
  • Matriser 

Analysere og bestemme rotårsaker

 • Innføring i hypotesetesting
 • Hypotesetesting av diskret data
 • Hypotesetesting av normalfordelte kontinuerlig data
 • Hypotesetesting av ikke normalfordelte kontinuerlig data
 • Korrelasjon
 • Styrke lederegenskaper 
 • Black Belt Project Storyboard
  • Fiskebein diagram & 5 Hvorfor
  • Plan for å teste hypoteser
  • Rotårsak hypoteser Worksheet
  • Grafiske analyser
  • Verdi & Cycle time analysis
  • Value stream map

Implementere løsninger

 • Forsøksdesign
  • En faktor av gangen
  • Full factorial
  • Fractional factorial
 • Styrke lederegenskaper 
 • Black Belt Project Storyboard
  • Kost nytte matriser
  • Vektet kriterie matrise
  • Arbeidsplass Layout & 5S
  • Cross training plan
  • To-be prosesskart
  • Pilot & FMEA
  • Implementeringsplan
  • Grafiske analyser 
  • Stakeholder analyse

Control - skape varige resultater

 • Velge kontrolldiagram
  • I & MR Chart
  • X-Bar & Range Chart
  • X-Bar & Standard Deviation Chart
  • P Chart
  • nNP Chart
  • C Chart
  • U Chart
 • Visuell ledelse
 • Styrke lederegenskaper 
 • Black Belt Project Storyboard
  • Monitoring & Response plan
  • Control Chart

nettkurs Nettundervisning

GoLeanSixSigma leverer nettundervisningen som er utviklet av erfarne Lean Six Sigma konsulenter, trenere og coacher med bred internasjonal erfaring. GoLeanSixSigma har hjulpet Amazon, Charles Schwab, BP, Starwood Hotels & Resorts - og andre ledende organisasjoner med å spare hundrevis av millioner dollar med Lean Six Sigma.

GoLeanSixSigmas læringsmetoder fokuserer på praktisk anvendelse, ikke bare "å vite om konseptene og verktøyene" - slik at kursdeltagerne kan begynne å bruke Lean Six Sigma med en gang.

>220.000 deltagere fra 220 land har deltatt hittil, og gitt kursene høyeste score.

Deltagere beskriver kursene som morsomme, tilgjengelige, rimelige, praktiske, enkle å forstå og effektive. 

Sertifisering

For å oppnå Black Belt sertifisering må du bestå eksamen som består av 185 multiple choice spørsmål på engelsk. 

Innholdet er delt i 6 deler (Introduksjon, Define, Measure, Analyze, Improve & Control), og du må svare riktig på 80 % av spørsmålene innenfor hver del. 

Du har opptil 6 timer på deg til å gjennomføre eksamen, og ubegrenset antall forsøk.

Black Belt sertifisering krever at du gjennomfører et  jobbrelatert forbedringsprosjekt innen 4 måneder etter fullført eksamen. Du får tilsendt en veiledning for valg av prosjekt ved oppstart. Du presenterer ditt Project Storyboard på engelsk for GoLeanSixSigma.

Innen 5 måneder etter fullført eksamen må du sende inn en engelsk oppsummering av prosjektet ditt (1000-2000 ord). 

Sertifiseringen er gyldig i 4 år og kan fornyes med en resertifisering som koster 499$ (krever bestått resertifisering eksamen og innlevering av nytt prosjekt)


Vil du vite mer? Her er gratis videoer og pfd'er innenfor tema Lean Tech jobber med:

Måleprogram

måleprogramMiljødirektoratet krever at norske bedrifter skal dokumentere sine utslipp til jord, luft og vann. I 2010 kom et krav fra Miljødirektoratet om å etablere måleprogram for utslipp. Lean Tech har laget en video for å hjelpe deg å tilfredsstille myndighetenes krav til måleprogram.

Prosesskontroll

statistisk prosesskontrollStatistisk prosesskontroll - SPC, skiller normal og spesiell variasjon slik at du reagerer riktig på måleresultat. Du kan bruke det til å bestemme kapabilitet (robusthet), stabilitet, effekt av endringer, prediktivt vedlikehold og mye annet. Se video om prosesskontroll.

Måleusikkerhet

måleusikkerhetLeverandører oppgir usikkerhet for instrument og måleutstyr, men hva er reell måleusikkerhet / målefeil? Hvor mye bidrar mediet, omgivelsene, måleinstrument og den som utfører analysen til variasjon? For å ta gode avgjørelser trenger vi pålitelige målinger. Se video om måleusikkerhet.

Problemløsning

Problemløsning Vil du ha hjelp til å følge 7 steg til å løse problem? Lean Tech har utarbeidet maler og eksempel som hjelper deg å løse problem. Ved å bruke A3 mal, Fiskebein og 5 Hvorfor er det lettere å strukturere din problemløsning. Registrer deg og motta Problemløsningsmaler.

Effektivisering

effektiviseringVil du redusere energi og råvareforbruk? Oppnå mer fornøyde kunder og redusere kvalitetskostnader? Øke kapasitet og produktivitet? Lean Six Sigma er en faktabasert forbedringsmetode som gir målbare resultat. Se pdf med 10 tips til forbedring og effektivisering.

Produktivitet

produktivitetOEE (Overall Equipment Effectiveness) er et måltall for maskin effektivitet, og påvirkes av tilgjengelighet, ytelse og kvalitet. Ved å måle OEE kan du avdekke trender og årsaker til redusert effektivitet. Måling er første steg til økt produktivitet. Se video om OEE.

Tidsstyring

tidsstyringLean fokuserer på verdiskapende aktiviteter og kan gi bedre tidsstyring: Hva er målet ditt? Hvilke aktiviteter tar deg nærmere målet? Hvordan måler du effekt og tid for ulike aktiviteter? Hvordan evaluerer du tidsbruk og forbedrer deg? Se video om tidsstyring for å nå målene dine.

Lean Engineering

lean engineeringLean innebærer fokus på kundeverdi og god flyt i prosesser. Lean kan spare tid, energi og misforståelser innen de fleste bransjer. En felles forståelse av helheten og hvordan prosesser henger sammen gjør det enklere å dra i samme retning. Se pdf med 7 engineeringtips.


Takk for tilliten:


allnex
cambi
sintef
ewos
ringnes
Skretting
abbott
Gentian
Berendsen
3b fibreglass
parkettpartner
nammo referanse
NTP
tkv
Neuman
Yara
tkv
eramet norway
dynea
solenis
twma
ekornes

Referanser

 • daryl powell"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Research Manager, Sintef  Manufacturing
 • eivindwilloch.original"Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge 
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • rsz 1thomasløvik"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • Joakim Holm Hansen"Meget hyggelig og profesjonell tjeneste. Levert godt håndverk innen tidsfrister" verdistrømsanalyse
  - Joakim Holm-Hansen, administrerende direktør hos Solenis, Norge
 • Tilbakemeldinger fra kursdeltagere:
  "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" 
  "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" 
  "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit."
  lean six sigma kurs